Szkolenia dla personelu zatwierdzone przez MPiPS

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

Do programów szkoleń zatwierdzonych przez ministerstwo należą:

 • program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 • program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 • program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Szkolenia te realizowane są przez instytucje w całej Polsce. Większość z nich zajmuje się realizacją wszystkich pięciu programów. Szkolenia te są płatne.

Orientacyjne ceny:

 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 1450zł
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 750zł
 • Szkolenie dla wolontariusza – 500zł
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna – 900zł
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna – 400zł

Instytucje szkolące:

  1. Szkoleniowiec Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Obornicka 229. Poznań.
  2. Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom.
  3. Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Szopienicka 58, 40-432 Katowice.
  4. Centrum Kształcenia Ustawicznego „Profesja” z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn.
  5. Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 26 a/18, 00-544 Warszawa
  6. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź.
  7. Reed in Partnership Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.
  8. „PARTNER” Biuro Szkoleń Pośrednictwa i Marketingu Agnieszka Wilczyńska z siedzibą w Gliwicach, ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice.
  9. Centrum Kształcenia i Doskonalenia „ESKULAP” z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn.
  10. Zespół Oświatowo – Konsultacyjny „PROFESOR”, spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock.
  11. D.E.S. Pracownia Mediacji i Wspierania Rozwoju, Joanna Telus z siedzibą w Warszawie, ul. Szczuki 1/28, 02-778 Warszawa.
  12. „ASYSTENT” Centrum Edukacyjne z siedzibą we Wrocławiu, ul. Orzechowa 30/19, 50-540 Wrocław.
  13. Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
  14. EGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań.
  15. Europejskie Centrum Edukacyjne Europaeisches Bildungszentrum Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole
  16. Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec.
  17. Europejskie Stowarzyszenie „Szansa” z siedziba w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków.
  18. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego NOTUS Henryk Ździebło z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
  19. Niepubliczny Ośrodek Kursowy „NOTUS” Joanna Ździebło z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski.
  20. Fundacja Familijny Poznań z siedziba w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań.
  21. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-43 Kielce.
  22. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu z siedzibą w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość.
  23. KAPP – Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowa 24/4.5, 31-055 Kraków.
  24.  Jolanta Stępień „Kubuś Puchatek” z siedzibą w Mielcu, ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec.
  25. SKRZAT Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada z siedzibą w Rybniku, ul. Dabrówki 9, 44-210 Rybnik.
  26. Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie.
  27. „Homo Creator” Centrum Rozwoju dr Anna Dzikomska-Kaczan z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. 22 Lipca 9, 46-050 Tarnów Opolski.
  28. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.
  29. Pomorski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „LUPA” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wawelska 10a/1, 80-034 Gdańsk.
  30. Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk.
  31. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO z siedzibą w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno.
  32. Europejskie Centrum Edukacyjne Europäisches Bidungszentrum Sp. z o.o.z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.
  33. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
  34. Firma Szkoleniowa „Docent” Grzesik Barbara z siedzibą w Harklowej, 38-243 Harklowa 95
  35. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa.
  36. Firma Szkoleniowa „ANED” Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław.
  37. Centrum Edukacji Jakobsze Violetta z siedzibą w Kłodzku, ul. Nowy Świat 33, 57-300 Kłodzko.
  38. Firma MARKO Kocjan Mariola z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 4/2, 40-284 Katowice.
  39. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża.
  40. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie „AGAPE” z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 732.
  41. ESJ Jerzy Krzysica z siedzibą w Starym Kisielinie, ul. Słoneczna 1, 66-002 Stary Kisielin.
  42. Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą w Toruniu, ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń.
  43. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach, ul. Bolesławicka 23, 32-310 Klucze.
  44. Warszawska Grupa Psychologiczna Monika Dreger z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18 lok. 130, 00 -732 Warszawa.
  45. Europejskie Stowarzyszenie „Szansa” z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków.
  46. Alicja Woźniak Centrum Szkoleniowe „NET” z siedzibą w Koninie, ul. Makowa 2/18, 62-510 Konin.
  47. Global Service M&A EU College z siedzibą w Świdnicy, ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica.
  48. Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań.
  49. EGD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań.
  50. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedziba w Toruniu, ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń.
  51. Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Trendy Style” z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Ligonia 20, 01-496 Warszawa
  52. Cogito Edukacja S.C. Anna Kluchcińska, Tomasz Gieniul z siedzibą w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn.
  53. Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa.
  54. Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Chełmie, ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm
  55. OMEGA Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Dydaktyczne Ośrodek Szkoleniowy z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
  56. Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Kluczach, ul. Rabsztyńska 3/4, 32-310 Klucze
  57. Techpal Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn
  58. Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne z siedziba w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa
  59. Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr z siedzibą w Częstochowie, ul. Jaracza 4, 42-200 Łódź
  60. Studio Promocyjno-Handlowe z siedzibą w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
  61. Centrum Kształcenia i Rozwoju „Erudio” z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa
  62. Ośrodek Szkolenia „FACH” z siedzibą w Zakopanem, ul. Chramcówki 30, 34-500 Zakopane
  63. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin
  64. JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa
  65. Akademia Komeńskiego przy Instytucie Komeńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa
  66. Centrum Kształcenia i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa
  67. Fundacja „UWOLNIENIE” siedzibą w Łodzi, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
  68. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL z siedzibą w Nakle, u;. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło
  69. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  70. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków
  71. ETB-Group siedzibą w Nowym Sączu, ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz
  72. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile z siedzibą w Pile, ul. Niepodległości 2, 64-900 Piła
  73. Centrum Szkoleniowo-Consultingowe CSC Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Cieszynie, ul. Przepilińskiego 104, 43-400 Cieszyn
  74. Fundacja Zdrowia Publicznego z siedzibą w Krakowie, ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków
  75. Centrum Kształcenia „AGAT” Waldemar Ałdaś z siedzibą w Głogowie, ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów
  76. Korporacja Oświatowa „DELTA” z siedzibą w Międzychodziu, ul. Wjazdowa 8A/5, 64-400 Międzychód
  77. Akademia Sukcesu Best Choice Anna Koseda z siedzibą w Kościerzynie, ul. Kupiecka 7, 83-400 Kościerzyna
  78. Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach, ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota
  79. Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych „TUREX-BIS” z siedzibą w Turku, ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek
  80. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno
  81. Marzena Halejko-Frihi, zamieszkałą ul. Saint Vallier 2, 44-200 Rybnik
  82. SKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  83. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Interlis z siedzibą w Kaliszu, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz.
  84. Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” z siedziba w Olsztynie, ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn
  85. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
  86. Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” z siedzibą w Wysokim Mazowieckim, ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  87. Na Zmianę Jakub Wiraszka z siedzibą w Warszawie, ul. Hlonda 2b/152, 02-972 Warszawa
  88. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
  89. Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker z siedzibą w Grudziądzu, ul. Cegielniana 21, 86-300 Grudziądz
  90. Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole
  91. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią
  92. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski
  93. „MUR” Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kruszwicka 26-28B, 53-652 Wrocław
  94. „PRYMUS” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 10 lok. 35, 00-660 Warszawa
  95. O.K. Ośrodek Kursów z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo
  96. Towarzystwo Oświatowo – Naukowe „INTER WIEDZA” Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą w Opolu, ul. Damrota 10, 45-064 Opole
  97. Ryszard Cebernik, ul. Dąbrowskiego 18/23, 60-839 Poznań
  98. Ośrodek Szkoleniowo – Usługowy „EDUKACJA” Anna Baran z siedzibą w Sandomierzu, ul. Powiśle 59, 27-600 Sandomierz
  99. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów
  100. Ośrodek Kształcenia i Promocji „EDUKATOR” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PL. Tysiąclecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń
  101. EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal z siedzibą w Skrzynce, Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite.
  102. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Bezpieczna Praca z siedzibą w Pruszkowie, ul. Ludowa 36, 05-800 Pruszków.
  103. Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Rzeszowie, ul. Kościuszki 7, 35-030 Rzeszów
  104. Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS – LIDER z siedzibą w Buku, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk
  105. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
  106. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo
  107. EDUKA CENTER z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-103 Siemianowice Ślaskie
  108. Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne z siedzibą w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin
  109. „AWANS” Ośrodek Usług Oświatowych z siedzibą w Lublińcu, ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lublinie.
  110. Stowarzyszenie Dar Serca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
  111. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szewska 4/7, 20-704 Lublin
  112. IGD Consalting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 24, 60-347 Poznań
  113. Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
  114. MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek z siedzibą w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice
  115. Anna Przybylska z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 6 m 29, 01-684 Warszawa
  116. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedziba w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn
  117. Stowarzyszenie Dar Serca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
  118. Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” z siedzibą w Tczewie, ul. Warsztatowa 4, 83-110 Tczew
  119. PROEDUKACJA Centrum Kursowe w Katowicach, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
  120. Uniwersytet w Białymstoku Centrum Edukacji Ustawicznej z siedzibą w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
  121. Fundacja „Wiosna w Sercu” z siedzibą w Koninie, ul. Akacjowa 5, 62-510 Konin
  122. Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin
  123. Profesjonalne Centrum Rozwoju – BUTTERFLY s.c. z siedzibą w Częstochowie, Al. Wolności 33 lok. 5, 42-200 Częstochowa
  124. Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” z siedzibą w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice
  125. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Akademia Umiejętności z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 17A, 02-849 Warszawa
  126. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
  127. Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR-ZOF w Śremie z siedzibą w Śremie, ul. Długa 16, 63-100 Śrem
  128. Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego APUS z siedzibą w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15, II piętro lok. 11, 42-200 Częstochowa
  129. Nestor Group Bartosz Berkowski z siedzibą w Świdnicy, Rynek 39/40, 58-100 Świdnica
  130. Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa
  131. Centrum Planowania i Rozwoju Kariery Barbara Dąbrowska z siedzibą w Warszawie, ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
  132. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego RESUSMED Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 35, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  133. Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk.

Stan na 29 grudnia 2014r.